Privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 november 2023 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Moestuin in Bedrijf vindt uw privacy erg belangrijk. We zullen uw gegevens die we via https://moestuininbedrijf.nl/ verkrijgen dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wij verklaren onder meer dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij ernaar streven onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende:

1.1 Contact – door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

 Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • een e-mail adres
 • Een telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.2 Betalingen

 Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Bestelgegevens
 • Bankgegevens
 • Een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
 • een e-mail adres
 • Een telefoonnummer
 • IP-adres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: 7 jaar.

1.3 Een account registreren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Accountnaam of alias
 • Bedrijfsgegevens
 • Een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
 • een e-mail adres
 • Een telefoonnummer

 De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 7 jaar.

1.4 Nieuwsbrieven

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • een e-mail adres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening (ontvangen nieuwsbrief) is beëindigd.

1.5 Om service te bieden voor diensten of producten te die een klant wil kopen of heeft gekocht

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Accountnaam of alias
 • Bedrijfsgegevens
 • Bestelgegevens
 • een e-mail adres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

1.6 Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
 • een e-mail adres
 • Een telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 7 jaar.

1.7 Leveringen

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp
 • Bestelgegevens
 • een e-mail adres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 7 jaar.

1.8 Reacties op blogs en recensies

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Een voor- en achternaam
 • Gebruikersnaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Profielfoto of avatar
 • De reactie
 • een e-mail adres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn We bewaren deze data totdat de recensie of reactie wordt verwijderd.

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:
Naam: Sileonline Land: Nederland Doel: Technisch beheer van de website.
Naam: Antagonist Land: Nederland Doel: Webhosting

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid. 

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid. Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren. We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten. De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd. 

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waarnaar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites. 

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen. 

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen. 

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

10. Contactinformatie

Woordlicht, uitgever van Moestuin in Bedrijf Postbus 13072 3507 LB Utrecht Nederland KvK 30233815
E-mail: chantal@moestuininbedrijf.nl
Telefoonnummer: +31850717752

Scroll naar boven